Image1 Image2 Image3

Żywienie

W naszej szkole wydawane są posiłki (obiady) przygotowywane przez firmę cateringową.

W przypadku uczniów nieobjętych dożywianiem, finansowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, oferujemy płatne obiady, których stawka dzienna wynosi 2,84 zł. (OBLICZANIE: 2,84 zł. x ilość dni szkolnych w miesiącu). Zapisów na płatne obiady można dokonywać w sekretariacie szkoły.

Opłaty za posiłki pobiera firma cateringowa.

Wszelkie informacje na temat warunków koniecznych do objęcia dziecka bezpłatnym dożywianiem uzyskacie Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośniach.