Image1 Image2 Image3

Zapisy do przedszkola

Zapisy do Przedszkola  odbywają się w tym roku od 03. do 31. marca na ściśle określonych zasadach.

Bliższe informacje na ten temat  zamieszczone są w "Regulaminie rekrutacji do Publicznego Przedszkola w Pawłowie " dostępnym poniżej.

Karty zgłoszenia na rok szkolny 2014/2015 należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2014r.