Image1 Image2 Image3

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Zespołu Szkół w Pawłowie na lata 2013-2018 zawarta jest w poniższym załączniku.

Zachęcamy do zapoznania się.