Image1 Image2 Image3
Encyklopedia Cyfrowa

Encyklopedia Wielkopolan - Projekt

Projekt  Edukacyjny  „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”

II edycja.

Od listopada 2014 r. do kwietnia 2015 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w Projekcie ,,Cyfrowej Dziecięcej  Encyklopedii Wielkopolan”. Była to już  druga edycja  tego projektu, w ramach którego pracowaliśmy nad  czterema biogramami zasłużonych postaci dla środowiska lokalnego. Dwie grupy liczące po dziesięciu  uczniów pod opieką Pani Jolanty Gąbka i Pani Izabeli Winieckiej bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem  spotykały się co tydzień na zajęciach. Wyboru osób dokonywali sami uczniowie. Jedna z grup opracowywała  biogram Pana Józefa Płókarza uczestnika Powstania Wielkopolskiego oraz żołnierza  II wojny światowej , którego szlak bojowy prowadził  przez Syrię, Iran , Włochy i Monte Cassino. Drugą postacią był  Pan Władysław Zawielak - żołnierz I wojny światowej, wywieziony wraz z rodziną na Syberię , gdzie po dwóch latach pobytu na ochotnika wstąpił do polskiej armii im. Tadeusza Kościuszki, wraz z którą walczył, aż do samego Berlina.   Druga grupa opracowała biogram Pani Hildegardy Kraski- jedynej ewangeliczki, która nie wyjechała do Niemiec  wraz z nadejściem wojsk Sowieckich , uznawanej przez całe lokalne społeczeństwo za wzór godny naśladowania. Druga postać to Jan Rekść- założyciel Szkoły Podstawowej w Pawłowie, do której obecnie uczęszczają uczniowie tworzący biogram.  Osoba niezwykle odważna, nie bojąca podejmować się trudnych wyzwań.

Czytaj dalej…
 

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

Podsumowanie projektu realizowanego w Zespole Szkół w Pawłowie.

Zespół Szkól w Pawłowie w bieżącym roku szkolnym brał  udział w projekcie edukacyjnym współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  po nazwą Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan, którego partnerami są Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej.

Uczestnikami projektu było 20 uczniów z klas IV ,V i VI. Przez 6 miesięcy pracowali w dwóch grupach  pod opieką nauczycieli Pani Jolanty Gąbka i Pani Izabeli Winieckiej. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach , które odbywały się raz w tygodniu. W pierwszej fazie projektu uczestnicy dokonali prezentacji  i wyboru postaci ,o których  napisaliby biogram. Wybór był niełatwy, gdyż każda z grup mogła opisać tylko dwie osoby. Spośród zaproponowanych osób uczniowie wybrali  Pana Krzysztofa Bochena, Pana  Józefa Włodarza, Pana Zenona Adamczewskiego i Pana Hieronima Pohla.  Sami bohaterowie wpisu do encyklopedii  jak i rodzina Pana Pohla wyrazili zgodę na opis. Pracy jak się okazało było bardzo dużo. Trzeba było poszukać  informacje na temat postaci, opracować pytania  do wywiadów i przeprowadzić wywiady.

Uczestnicy poprzez działania i zadania z nimi związane podnosili swoje umiejętności w zakresie doskonalenia pracy metodą projektu jak pracy zespołowej. Rozwijali zainteresowania małą ojczyzną  jej  historią  i twórcami poprzez udział w tworzeniu pytań i zadań do gry edukacyjnej, której są uczestnikami. Pozyskiwali i  selekcjonowali  informację  ze względu na ich przydatność. Odnajdywali  korelację pomiędzy różnymi dziedzinami nauki (przyrodą, historią, językiem  polskim). Dzięki udziałowi w projekcie szkoła doposażona została w laptopy i tablety oraz serwerownie  w budynku szkoły w Chojniku. Korzyści dla uczniów z pewnością będzie  jeszcze więcej a zaowocują one zapewne w niedługim czasie. Efekty pracy naszych uczniów można zobaczyć na stronie internetowej projektu cdew.pl

Czytaj dalej…
 

Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan -projekt realizowany w naszej szkole.

Nasza szkoła spośród 226  wielkopolskich szkół podstawowych i dwóch szkół z terenu Gminy Sośnie bierze udział w projekcie – Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. Partnerami są Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. Projekt ten to interdyscyplinarna przygoda łącząca w sobie takie przedmioty jak: historia, geografia, przyroda, język polski, umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w praktyce.

Podczas zajęć pozalekcyjnych zadaniami, które realizowane zostaną w ramach projektu będzie  odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących. Następnie, w oparciu o zebrane, autorskie materiały dotyczące wybranych wcześniej osób, przygotowane  będą  noty biograficzne zawierające: opisy, zdjęcia, wywiady, które w ostatecznym efekcie utworzą Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan. Wpisy utworzą  „mapę Wielkopolan” opisanych i umieszczonych ze względu na ich miejsce urodzenia lub zamieszkania. Encyklopedia będzie dostępna w Internecie jako bezpłatny serwis społecznościowy, którego autorami będą dzieci z wielkopolskich szkół. Jednym z elementów encyklopedii będzie interaktywna mapa „Moja Wielkopolska” pozwalająca na wirtualne poruszanie się po terenie Wielkopolski i poznawanie biogramów osób z różnych gmin Wielkopolski.

 

Czytaj dalej…