Ruszyły zapisy dzieci do przedszkola

 

Zarządzenie Nr 10 /2018

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Pawłowie -Zespołu Szkół w Pawłowie

z dnia 27.02.2018r.

w sprawie organizacji rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

 

Na podstawie:

  1. art. 133 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 ze zm.);
  1. ZARZĄDZENIE NR 26/2018 Wójta Gminy Sośnie z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sośnie jest organem prowadzącym

 

  • 1. Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów do Publicznego Przedszkola w Pawłowie

określone w wewnątrzszkolnym dokumencie Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Pawłowie z zamiejscowym oddziałem przedszkolnym w Chojniku na rok szkolny 2018/2019

 

  • 2. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania

dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Pawłowie:

 

  • 3. Traci moc Zarządzenie Dyrektora Nr 7/2018r. z dnia 06.02.2018r.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Publicznego Przedszkola w Pawłowie oraz przez umieszczenie na stronie internetowej Zespołu Szkół w Pawłowie.

Wnioski można pobrać u wychowawców grup w oddziałach przedszkolnych lub pobierając i wypełniając druki załączone poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji - poniższy załącznik.

 

Wypełnione dokumenty można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub wypełnione, podpisane i zeskanowane dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                 Lucyna Hörl