Image1 Image2 Image3
Zespół Szkół w Pawłowie - Witamy!

Konkurs wiedzy o Dolinie Baryczy- XVIII edycja

REGIONALNY  KONKURS  WIEDZY  O  DOLINIE  BARYCZY W ZESPOLE SZKÓŁ W PAWŁOWIE

Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy” we współpracy z Powiatowym Centrum Pedagogiczno- Psychologicznym w Miliczu, Urzędem Miejskim w Miliczu i Ośrodkiem  Kultury w Miliczu oraz innymi partnerami lokalnymi.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy, poznawanie walorów przyrodniczych i historycznych regionu Doliny Baryczy, podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów, pobudzanie zainteresowań dotyczących miejsca zamieszkania, w tym dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego  naszego regionu.

Realizacja projektu sprzyjała integracji nauczycieli różnych przedmiotów oraz uczniów.

CELEM  PRZEWODNIM  KONKURSU  BYŁA  PROMOCJA  REGIONU  JAKO  OBSZARU  OBJĘTEGO  PROGRAMEM  NATURA 2000

Konkurs skierowany był do uczniów  wszystkich typów szkół  na terenie regionu Doliny Baryczy.

Konkurs odbywał się w kategoriach: szkoły podstawowe(kl. IV- VI ) , gimnazja, szkoły ponad-gimnazjalne.

Do I- etapu szkolnego w naszej szkole przystąpiły  następujące uczennice:  Monika Pacyna, Zuzanna Kędzierska, Amelia Krawczyk i Daria Piec. Konkurs w Pawłowie przeprowadziła Anna Gertig.

Czytaj dalej…
 

Święto Edukacji Narodowej w naszej szkole

Święto edukacji to szczególny dzień- święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły prowadzą i nadzorują. W tym dniu uczniowie naszej szkoły mieli okazję złożyć  podziękowania Pani Dyrektor, Księdzu, Nauczycielom, Pracownikom Obsługi i Administracji oraz  Emerytom za przekazywaną wiedzę i trud włożony w kształtowanie ich serc i umysłów. Swoją wdzięczność  wyrazili poprzez swój program artystyczny, w którym często padały słowa ,, przepraszam" i ,, dziękuję". Jako wyraz wdzięczności  dzieci wręczyły kwiaty oraz  własnoręcznie wykonane  serduszka z życzeniami. Do życzeń dołączyła się Pani Dyrektor, składając podziękowanie wszystkim pracownikom zespołu szkół  za ich zaangażowanie w pracę.

Kliknij, aby przejść do galerii 

Dni karpia

Dnia 15 października uczniowie klas III-VI wzięli udział w wycieczce przyrodniczej  na stawy w Konradowie. Podczas zajęć na świeżym powietrzu uczniowie zapoznali się z różnymi gatunkami ryb. Dzieci miały możliwość zobaczenia szczupaka, karpia czy suma. Podczas ciekawej prelekcji  zapoznali się również z budową karpia. Zobaczyli jak wygląda ikra. Ponadto uczniowie uczestniczyli w warsztatach twórczych podczas których każdy z uczestników wycieczki miał możliwość ulepienia z gliny elementu przyrody, który kojarzy mu się z Doliną Baryczy. Nasi uczniowie wykazali się pomysłowością i inwencją twórczą. Obok pięknych wizerunków ryb znalazły się łabędzie oraz różne liście. Podczas ostatniego etapu wycieczki dzieci wzięły udział w obserwacjach przyrody z przewodnikiem, który pokazał dzieciom tajniki przyrody, otaczającego nas świata min. piękne ważki czy  ropuchy.

Kliknij, aby przejść do galerii

 

Pasowanie na ucznia

W dniu 10 października 2014r. w Zespole Szkół w Pawłowie odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia Klasy I, na której oficjalnie przyjęto w szeregi uczniowskie tegorocznych pierwszoklasistów. Wśród zaproszonych gości pojawili się Pani dyrektor Lucyna Hörl,  wychowawcy klas II -Pani Ewa Kuświk , III-Pani Renata Gąbka, rodzice pierwszoklasistów  i uczniowie klas I – VI. Inscenizację, przygotowaną przez uczniów  klasy pierwszej i drugiej, ubarwiły piosenki i tańce. Podczas części oficjalnej nastąpił uroczysty moment ślubowania a po nim akt pasowania, którego dokonała p. Dyrektor Lucyna Hörl. Pierwszoklasiści otrzymali dyplomy, mnóstwo upominków i słodyczy od rodziców i klas starszych. Na koniec wszyscy zaproszeni goście zasiedli do wspólnej kawy i ciasta.

Kliknij, aby przejść do galerii

 

Wycieczka ścieżkami Doliny Baryczy

W piękny, słoneczny poniedziałek 29 września br. uczniowie klas IV, V i VI wraz z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce dofinansowanej przez Partnerstwo Doliny Baryczy. Wycieczka na ścieżce dydaktycznej, historyczno-przyrodniczej miała charakter zajęć w terenie. W miejscowości Duchowej zobaczyli młyn koźlak nazywany Bronisław pochodzący z roku 1671r. Kolejnym etapem naszej wyprawy były stawy w okolicach Rudy Milickiej. Pan przewodnik wyposażył nas w lornetki, dzięki którym z wieży widokowej obserwowaliśmy wiele gatunków ptaków m.in. orła bielika, gęsi, kaczki, żurawie, łabędzie. Wiele gatunków ma tu swoje tereny lęgowe. W Miliczu spacerowaliśmy  po parku urządzonym w stylu angielskim, założonym na przełomie XVIII i XIX wieku, o powierzchni ok.50 ha, gdzie rośnie wiele gatunków okazałych i starych drzew. Na naszym szlaku wędrówki zobaczyliśmy również ruiny XIV wiecznego zamku oraz zespół pałacowy, w którym  obecnie znajduje się  Technikum Leśne w Miliczu.

Kliknij, aby przejść do galerii

 

Wycieczka klas I-III

W dniu 06.10.2014r. odbyła się wycieczka do Domasławic. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klas młodszych. W  tym dniu uczniowie wraz z opiekunami brali udział w zajęciach warsztatowych pt. „ mój dom – moje miejsce’’- społeczne, przyrodnicze oraz architektoniczne znaczenie tradycyjnego domu. Podczas zajęć dzieci wykonały różne prace plastyczno – techniczne związane z tematyką . Uwieńczeniem zajęć było grupowe wykonanie makiet domów, które przywieźliśmy do szkoły jako pamiątki wycieczkowe. Po zajęciach warsztatowych udaliśmy się do Parku linowego, gdzie każde dziecko próbowało swoich sił i odwagi w pokonywaniu różnych przeszkód. Wszystkie dzieci poradziły sobie z przeszkodami i wspaniale się bawiły. Po zabawach w Parku linowym wspólnie  smażyliśmy kiełbaski  na ognisku. Po wcześniejszym wysiłku sportowym kiełbaski były zjadane z apetytem. Po chwilowym odpoczynku udaliśmy się na boiska sportowe wielofunkcyjne i tam zostały rozegrane mecze  w piłkę nożną i piłkę siatkową. Radośni i zadowoleni w popołudniowych godzinach wróciliśmy do swoich domów.

Kliknij, aby przejść do galerii

 

 


Strona 1 z 2